Pohybujeme se v oblasti zemědělství.

Aktuality

Rostlinná výroba

Doprodej konzumních brambor

V areálu firmy Agrokat spol. s r. o.
Od 16. 10. 2023 pokračuje prodej brambor do vyprodání zásob
Cena: 300 Kč/q
Vlastní pytle i napytlování
Každý všední den od 7.00 do 15.00 h

Rostlinná výroba

O nás

Firma AGROKAT spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 27. září 1993. Společnost sídlí na adrese Krtská 55, 387 11 Katovice.

Firma zaměstnává kolem 30 zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba (podnikáme v rostlinné i živočišné výrobě). Zemědělská produkce tvoří přibližně 95 % všech tržeb společnosti.

O nás
O nás
420
Celkem
kusů dobytka
230
Dojnic
 
1 300
hektarů
polí
11
Traktorů
 
30
let
na trhu

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Naše společnost obhospodařuje 1300 ha půdního fondu, z toho:

  • výměra orné půdy činí 1130 ha
  • výměra trvalých travních porostů činí 170 ha

Plodina:
Výměra (v ha)
Pšenice ozimá
480
Ječmen ozimý
100
Ječmen jarní
50
Brambory průmyslové
70
Řepka
250
Kukuřice na krmení
150

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Naše společnost se v živočišné výrobě zaměřuje na chov skotu. V areálu firmy je umístěn kravín s mléčnicí, teletníkem a stájí na výkrm skotu. Součástí areálu je pastvina pro březí jalovice a suchostojné krávy.

Druh
Počet
Dojnice
230
Skot výkrm
200
Mladý chovný skot
150
Telata
60
Živočišná výroba